Od teraz można znaleźć w menu "Liga" nowy punkt menu Fair Play". Istnieje od teraz tabela Fair Play , na której można porównać siebie ze swoimi konkurentami z ligi. Ponadto można w ligowej tabeli od teraz wybrać między zwykła tabelą a poszczególnymi rundami .

Życzymy wiele radości z nowych funkcji.

Ze sportowym pozdrowieniem
Twój OFM-Team